referencie - projekty realizované našou spoločnosťou

Líniové stavby plyn, tepelné vedenia, kanalizácia, vodovod
 • referenciePlynofikácia obce Veľké Rovné
 • Miestne plynovody Dubnica nad Váhom
 • VTL, RS, STL plynovod Kolárovice - Petrovice
 • Plynofikácia obce Veľké Rovné II.etapa
 • Miestne plynovody Varín 1997
 • Plynofikácia obce Liptovská Teplá
 • VTL, RS, STL plynovod Ovčiarsko
 • referenciePlynofikácia obce Kotešová II. etapa
 • STL plynovody Višňové
 • NTL plynovod Strečno
 • VTL prípojka pre RS Malý Čepčín
 • Plynofikácia obce Veľké Rovné - Horevsie
 • Miestne plynovody Zbýňov
 • Plynofikácia obce Kolárovice II. etapareferencie
 • Plynofikácia obce Petrovice II. etapa
 • Plynofikácia obce Kolárovice III. etapa
 • Plynofikácia obce Veľké Rovné III. etapa
 • Plynofikácia obcí Kľače, Jasenové, Zbýňov
 • VTL, RS, STL plynovod Kosorín, Janova Lehota Slaská
 • Plynofikácia obce Lietavská Svinná II. etapa
 • Plynofikácia obce Petrovice - Setechov
 • VTL, RS, STL plynovod Divina-Dlhé Polereferencie
 • STL plynovody Námestovo
 • Plynofikácia obce Lietavská Svinná III. etapa
 • Plynofikcácia obcí Dražkovce, Diaková
 • Kanalizácia a vodovod IBV Rosinky
 • STL plynovody Námestovo II. etapa
 • STL plynovod Vranie I. a II. časť
 • Preložka parnej siete pre AUPARK Žilina
 • Parná prípojka pre INFORAMA a SLOVENA Žilina
 • referencieRekonštrukcia kanalizácie a vodovodu Žilina, ul. Hálkova
 • Plynofikácia Babkov
 • Prekládka NTL plynovodu DN 500 ul. Hálkova Žilina
 • Tepelná prípojka pre firmu MISTA Žilina
 • Tepelný napájač KIA MOTORS SLOVAKIA
 • Tepelný napájač MOBIS

Technologické celkyreferencie

 • Rekonštrukcia vykurovania a plynová kotolňa OU Petrovice
 • Plynová kotolňa ASR VF VŠDS Žilina 550 kW
 • Plynofikácia SLOVDEKRA Žilina
 • Plynová kotolňa ZŠ Petrovice
 • Plynová kotolňa ZŠ Kolárovice 500 kW
 • Plynové kotolne a plynoinštalácie rodinných domov 200 ks
 • Plynofikácia objektov a skladov DIRE Žilinareferencie
 • Plynová kotolňa OÚ Zbýňov
 • Plynová kotolňa OÚ a kultúrne stredisko Jablonové

Stavebné práce

 • Terénne úpravy, parkovisko a oplotenie Výstavisko Trenčín
 • Výstavba rodinného domu Trnové parc.č. 1461
 • Výstavba rodinného domu Trnové parc.č. 1259referencie
 • Výstavba rodinného domu Žilina - ul. Magočovská
 • Výstavba farského úradu Trnové
 • Výstavba miestnej komunikácie IBV Rosinky

Projekčná činnosť

 • VTL plynová prípojka Klenovec
 • Plynofikácia obce Pružina
 • Plynofikcáia obce Veľké Rovné
 • VTL, RS, STL plynovody Sklené Teplice
 • Plynofikácia obce Kolárovice III. Etapa
 • Plynofikácia obcí Jablonové Súľov Hradná
 • Plynofikácia obce Sklené Teplice II. UČS
 • STL plynovody Terchová-Vyšné Kamence
 • Plynofikácia obce Pavčina Lehota
 • referencieSTL plynovody Východná
 • Rekonštrukcia plynovej kotolne ZŠ Kolárovice
 • Plynová kotolňa MŠ Kolárovice
 • Plynofikácia mesta Námestovo
 • Inžinierkse siete voda, plyn pre FERREX Čadca
 • Plynofikácie rodinných domov
 • NTL prekládka plynovodu DN 500 Žilina, ul. Hálkova
 • Inžinierske siete IBV Rosinky (voda, kanalizacie)
 • Miestna komunikácia IBV Rosinky

Dopravná činnosť

 • Vozidlom Renault Magnum s návesom celá EU
 • Nákladné vozidlá Renault KERAX - SR
 • Nákladné vozidlo Renault Magnum vyklápač - 26 t
 • Nákladné vozidlá LIAZ - SR
 • TATRA 815 domiešavač betónu
 • UNC KOMATSU
 • Rýpadlá KOMATSU 97 WR