profil spoločnosti

B.I.B., s.r.o.
je stavebno montážna firma so zameraním na komplexné vyhotovenie stavebných a technlogických zákaziek (plynové a tlakové zariadenia, plyn, voda, kúrenie MaR).

Naša spoločnosť sa primárne zaoberá nasledujúcimi odbormi činnosti:

  • Líniové stavby
    • plyn
    • tepelné vedenia
    • kanalizácia
    • vodovod
  • Technologické celky
  • Stavebné práce
  • Projekčná činnosť
  • Dopravná činnosť

Vďaka kvalifikovanému personálu, skúsenému manažmentu, vyspelej modernej technike a strojom sme si počas niekoľkých rokov vybudovali stabilnú pozíciu na slovenskom trhu.

Zabezpečujeme prípravu a vypracovanie projektovej dokumentácie, realizáciu stavebných a montážnych prác, až po vyhotovenie kompletnej realizačnej dokumetácie potrebnej pre kolaudáciu stavby a jej následné prevádzkovanie.

Zoznam našich referenčných prác nájdete v sekcií REFERENCIE.

Štruktúra spoločnosti: